Fúrt kutak engedélyezése

A kormány a felszín alatti vízkészletek védelmében, valamint a hatékony vízkészlet-gazdálkodás elősegítése miatt, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdésében előírta, hogy mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. A törvény sokakat érintő fontos része, hogy 2018. december 31-ig vízgazdálkodási bírság nélkül lehet kérni vízjogi fennmaradási engedélyt a 2018.január 1. előtt engedély nélkül létesített kutakra. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet rendelkezik. Ennek alapján vízügyi engedélyezési jogkörrel az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok és a települési önkormányzatok jegyzői rendelkeznek.

 

Jegyzői engedély hatálya alá tartozó kutak:

- vízigénye magánszemély részéről merül fel (nem gazdasági célú vízigény)
- háztartási vízigényt vagy háztartási ivóvízigényt elégítenek ki
- kizárólag talajvíz illetve partiszűrésű vízkészletet termelnek
- nem érintenek vízbázisvédelmi területet

 

Ha a fenti feltételek közül valamelyik nem teljesül, akkor az engedélyt az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnál kell kérni. A jegyzői engedély benyújtásához szükséges dokumentációt 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete tartalmazza.

 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságokhoz tartozó vízjogi fennmaradási engedélyhez kötött kutak:

Minden kút, amely az előző felsorolásban nem szerepel, az az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság engedélyezési jogkörébe tartozik. Ebben az esetben vízjogi fennmaradási engedély kérelmet kell benyújtani, amelynek az alapja a vízjogi fennmaradási engedélyes (állapotrögzítő) terv, ezt az erre jogosult tervezőnek kell elkészíteni. Az engedélyes terv benyújtásakor szükséges a területileg illetékes vízügyi igazgatóság vagyonkezelői nyilatkozata is. A fennmaradási engedély benyújtásához szükséges dokumentációt 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. melléklete tartalmazza.

 

I. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

 

 • 1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
 • 2. A tervezett kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
 • 3. A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút.
 • 4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
 • 5. A tervezett kút műszaki adatai:
  • 5.1. talpmélység (terepszint alatt, m), becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m);
  • 5.2. csak fúrt kút esetében
   • 5.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
   • 5.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
   • 5.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
   • 5.2.4. a kút-felsőrész tervezett kialakítása (fúrt kút esetében): kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
 • 6. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja.
 • 7. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
 • 8. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kivitelező is): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.


II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

 

 • 1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
 • 2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
 • 3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
 • 4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
 • 5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.
 • 6. A kút műszaki adatai:
  • 6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
  • 6.2. csak fúrt kút esetében:
   • 6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
   • 6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
   • 6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
   • 6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
  • 6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
  • 6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
  • 6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
  • 6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
  • 6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
  • 6.8. Fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
  • 6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).


III. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

 

 • 1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
 • 2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
 • 3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
 • 4. A megszüntetés tervezett műszaki megoldása.
 • 5. Fúrt kút esetén a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

 

Kérelem nyomtatvány: Link