Rendeletek

 

Rendeletek
Avar és kerti hulladék égetése
Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapítása és kialakítása
Építményadó
Házasságkötés hivatali helyiségen és munkaidőn kívül
Helyi építési szabályzat    
Helyi iparűzési adó
Költségvetési rendelet - 2023
Költségvetési rendelet - 2024
Komp
Közművelődési rendelet
Köztemetők és temetkezés rendje
Közterület használat szabályai és díja
Közterületek elnevezése, valamint a házszámozás megállapítása
Közútra történő behajtás korlátozása
Magánszemélyek kommunális adója

Nagyrév Község Településképének védelméről

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Önkormányzati tulajdonú lakások bérlete
Rendelet az újszülöttek támogatásáról
Szeszes ital közterületen történő fogyasztásának tilalma
Szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás helyi szabályai
Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
Települis szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység
Vagyonrendelet
Zárszámadás