Kommunális eszköz beszerzése - 2022

A Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése - 2022 pályázatán nyertünk 14.235.000,-Ft támogatást. Ebből az önkormányzat vásárolt egy Ford 3 oldalra billenő platós kisteherautót. A teherautó megkönnyíti a szállítási feladatokat számunkra. Egyszerűbb és gyorsabb lesz a szociális tüzelő kiszállítása valamint a közterületi hulladékok elszállítása. Ezen felül az üzemeltetése is gazdaságosabb, mint egy traktor üzemeltetése, így tudjuk csökkenteni a költségeket.

Földértékesítési program

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra. A jelen hirdetményben a szervezet további területeket kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik.

Orvosi szolgálati lakás fejlesztése - 2021

A Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 pályázaton az orvosi szolgálati lakás fejlesztésére nyert településünk 53.441.705ft támogatást. A pályázatból meg tud újulni a közel 100 éves épület teljesen. Tetőcsere, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, épületszigetelés, elektromos hálózat felújítás és korszerűsítés a fő irányvonal. A kivitelezés elkészültével korszerű körülmények között tud lakni a háziorvos.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Nagyrév Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,az 51/2007/(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázati kiírások teljes szövege megtekinthető az önkormányzat honlapján (www.nagyrev.hu),  személyesen az önkormányzatnál, illetve a www.emet.gov. hu oldalon.

Felhívás - Gépjármű tároló építése

Felhívás a Magyar Falu Program- "Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022" kódszámú 3365945371 iratazonosító számú pályázatban foglalt beruházás kivitelezésére - Gépjárm Tároló építése

Ajánlatkérő neve: Nagyrév Község Önkormányzat
Ajánlatkérő székhelye: 5463 Nagyrév, Árpád út 78.
Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2022. október 10.

Pályázat - Zártkerti út felújítása

Pályázat keretében mart aszfaltos technológiával, zártkerti út újult meg Nagyréven. Pályázaton 24.447.643Ft támogatást nyert Nagyrév a Zártkerti Programban. A katasztrófavédelem kérésére a Holt-Tiszához lejárót is építettek, mely a kivitelező támogatásával valósult meg. A projekt része volt még egy hibridüzemű napelemes rendszer létesítése, ami helyben termel áramot. A tervek szerint később kandeláberek beszerzésére pályáznának, melyek segítségével építenék ki a közvilágítást. A célunk az, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amikre speciálisan a kistelepüléseknek van szükségük. Fontos, hogy ne csak a városok, hanem a falvak is minél élhetőbbek legyenek.

Hirdetmény - Meglévő földút stabilizálása

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejleszétésére 2021. évben pályázati felhívás lett kiadva VP6-7.2.1.1-21 kódszámon. A kiadott pályázati felhívás a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzéséhez nyújt támogatást. A pályázati kiírás feltételeinek megfelelően Nagyrév Község Önkormányzata a meglévő földút burkolatának mechanikai stabilizációjának kiépítésére, szórt útalap építésére készítette az útépítési terveket és beadta pályázatra. A pályázatot megnyerte és ez alapján a kiviteli terv elkészítését megrendelte.

Oldalak