TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00036

 

Belterületi útfejlesztés Nagyréven

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00036

 

Kedvezményezett: Nagyrév Község Önkormányzat Jelen projekt fő célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. Ennek megfelelően Nagyrév Község Önkormányzata a beruházás céljaként a belterületi úthálózat felújítását tűzte ki célul, melynek eredményeképpen javul a településen élők számára az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége, ennek következtében hosszútávon a lakosság életminőségének javulása is tapasztalhatóvá válik, azáltal, hogy biztosításra kerül a megfelelő közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A beruházás keretében megvalósítandó útfelújítás 2 db útszakaszt – Liget utcát, valamint az Álmos utcát – fog érinteni. A projekt célcsoportja: elsősorban a helyi lakosság minden korosztálya, a járművel közlekedő lakosság, civil szervezetek, a helyi önkormányzat, a helyi civil szervezetek, a település munkavállalói, a köznevelési és közoktatási intézmények tanulói, vállalkozások, továbbá a településre közlekedési eszközzel látogatók. A Projekt teljes elszámolható összköltsége 50 921 300 Ft, a támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.