Választási bizottság

Választási bizottság
Elnök Kruzslicz Szilvia
Elnökhelyettes Gidai Ferenc
Tagok
1. Fülöp Jánosné
2. Georgiades Georgina
3. Paróczay György Zoltánné
Póttagok
1. Szijártó Zoltán Istvánné
2. Czudarhelyiné Szamosközi Alexandra

 

Választászi bizottság ülésének várható időpontja és részletes napirendje:

 

Jegyzőkönyvek
HVB Alakuló ülés jegyzőkönyv                                                                       

 

Határozatok
HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása                                 
HVB tagjainak és póttagjainak megválasztása