Veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség

A 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről alapján:

 

4. § (1) Az engedélyköteles tevékenység - az e rendeletben foglalt kivételekkel - engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

 

4. § (2) Az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát. A szóbeli közlésről az Ákr. 78. § (2) és (3) bekezdése szerinti tartalommal feljegyzést kell készíteni. A tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni.

 

4. § (3) A hatóság az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyben, valamint azon ügyben, amelynél a sommás eljárás feltételei fennállnak, döntést hoz.

 

A bejelentés a nagyrev.engedelyezes@gmail.com e-mail címen tehető meg, mely elektronikus visszaigazolást küld.