Pályázat - Háziorvos

Nagyrév Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyrév Község Önkormányzata Háziorvos munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád út 102.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5464 Tiszainoka, Kossuth út 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nagyrév-Tiszainoka községek háziorvosi feladatainak ellátása, mely terület ellátási kötelezettséggel is jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet egészségügyi szolgálati jogviszony keretében vagy vállalkozási formában is ellátható.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, és e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
 • B kategóriás jogosítvány
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • Érvényes működési engedély

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Ha a pályázó vállalja, hogy Nagyrév településre költözik. Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • Iskola végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • A pályázati feltételeknek megfelelést igazoló egyéb dokumentumok másolata
 • hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • MOK tagsági igazolvány másolata
 • Érvényes működési engedély másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik a pályázati anyagot
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat megtárgyalását nyit vagy zárt ülés keretében kéri
 • Egészségügyi vállalkozási engedély másolata, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. május 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burka István polgármester nyújt, a 0656/457-001 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyrév Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5463 Nagyrév, Árpád út 78.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/266-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.
 • Személyesen: Burka István polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád út 78. .

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. május 20.