Pályázat - Könyvtáros - művelődésszervező

Nagyrév Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyrév Községi Könyvtár könyvtáros - művelődésszervező munkakör betöltésére.

 

 

 

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád út 36.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, kapcsolattartás a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárral. Nagyrév község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az önkormányzati rendezvények szervezése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel és a településen jelen lévő civil szervezetekkel. A község közművelődési igényeinek felmérése, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez minőségi szintér biztosítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, művelődésszervező - könyvtáros,
 • ECDL
 • főiskola, szakirányú végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség, megbízhatóság, jó problémamegoldó készség, precíz önálló munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében kéri-e zárt ülés megtartását,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának tartalmát a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igényléséről szóló igazolás).


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagyrév Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5463 Nagyrév, Árpád út 78.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/716/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros - művelődésszervező.
 • Elektronikus úton Katonáné Makay Anikó részére a nagyrev.hivatal@gmail.com e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Katonáné Makay Anikó, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád út 78.


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 16.