Pályázat - Pénzügyi ügyintéző

A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád u. 78.

 

Ellátandó feladatok:

Készpénzkezelés, bankszámlapénz kezelés banki terminál és ASP használatával. ÁFA nyilvántartással, bevallással kapcsolatos feladatok, számlázási feladatok. Egyes statisztikai adatszolgáltatások elkészítése. Települési üzemeltetéssel kapcsolatos egyes feladatok elvégzése, kommunális igazgatás. Adó és értékbizonyítványok elkészítésében közreműködés.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Számlázási feladatok, ÁFA bevallással kapcsolatos feladatok, az önkormányzat és intézményeinek  készpénz-bankszámlapénz kezelési feladatainak ellátása. Statisztikák, szabályzatok elkészítése, kommunális igazgatás. Pénztárral kapcsolatos nyilvántartássok vezetése. Közmunka-programmal, diákfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása. Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos központi támogatások koordinációja. Feladatkörébe tartozó ügyekben elkészíti a képviselő-testületi ülések előterjesztéseit, rendelet tervezeteit. Önkormányzati pályázatok teljes koordinációja. Önkormányzat biztosításával kapcsolatos ügyek intézése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, pénzügyi/számviteli ügyintézői szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szakirányú végzettség,
 • Közigazgatási, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználó szintű ASP program ismeret.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű kommunikációs, problémamegoldó, stressztűrő képesség, terhelhetőség, pontosság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, okiratok fénymásolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonynyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Tóth Dániel nyújt, a 06 56 / 457 - 001 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5463 Nagyrév, Árpád út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton, dr. Tóth Dániel jegyző részére a nagyrev.hivatal@gmail.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5463 Nagyrév, Árpád út 78. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.